OVER VEILIGHEIDSPASPOORT

Het leerplatform over veilig werken in de podium en eventsector

Dit leerplatform staat gratis ter beschikking voor iedereen die veilig werken in de podium- en eventsector belangrijk vindt.

Sociaal Fonds Podiumkunsten, STEPP vzw en RITCS School of Arts in Brussel zijn de initiatiefnemers van het veiligheidspaspoort. Wij ontwikkelen en onderhouden het leerplatform in alle talen. Katrien De Troyer van het Sociaal Fonds Podiumkunsten is beheerder van dit leerplatform. Je kan ons bereiken via de contactpagina.

Op deze pagina lees je meer over onze partners en lesgevers.

HET ETTE PROJECT

Een Europese cursus aan de basis van het veiligheidspaspoort

Het ETTE project ontwikkelde een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijbehorend veiligheidspaspoort. Deze opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competenties die elke medewerker die op het podium werkt, moet beheersen:

  • 1. Werken met respect voor de eigen veiligheid.
  • 2. Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving.
  • 3. Ergonomisch werken.
  • 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  • 5. Brandpreventie in een voorstellingsomgeving.
  • 6. Veilig werken op hoogte.
  • 7. Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht.
  • 8. Veilig met gereedschap werken.
  • 9. Veilig werken met chemische stoffen.
  • 10. Plaatsen en hangen van podiumtechnisch materiaal.

De inhoud van de cursus weerspiegelt de visie dat veiligheid een manier van leven is. Iedereen op het podium, van stagehand tot stagemanager, moet zich veilig kunnen gedragen, de mechanismen begrijpen achter veilig werken en een kritische veiligheidsattitude ontwikkelen. In tegenstelling tot andere veiligheidsopleidingen is deze cursus niet gericht op wetgeving, maar op competentie, op het beheersen van een veilige werkpraktijk. Het is gericht op “in staat zijn” in plaats van “weten”, kunnen in plaats van weten.

ETTEC

European Council for Qualification and Certification of Stage Technicians

ETTEC is een internationale non-profitorganisatie die de internationale wederzijdse erkenning van certificaten in de podiumkunsten- en evenementensector ondersteunt.
ETTEC verenigt nationale beoordelingscentra en certificeringsinstanties met als doel om de wederzijdse kwaliteit te garanderen, gemeenschappelijke beroepsprofielen te ontwikkelen en assessoren, mentoren en trainers op te leiden. De leden van ETTEC erkennen elkaars certificaten om ervoor te zorgen dat de certificaten geldig zijn in alle deelnemende landen.

LESGEVERS IN DE ONLINE CURSUS

We stellen ze graag aan je voor

De lesgevers in de e-learningmodules hebben allen jarenlange expertise in het thema waarover ze spreken.

CHRIS VAN GOETHEM

Module 1 & 2

Module 1: Werken met respect voor de eigen veiligheid
Module 2: bijdragen aan een veilige werkomgeving

Chris Van Goethem is toneelmeester en docent en onderzoeker aan het Kenniscentrum Podiumtechnieken van het RITCS (EhB). Hij schreef in het Europese ETTE project mee aan de opleidingsmodules en de beoordelingsprocedure. Zijn uitgangspunt is dat veiligheid begint op de vloer en dat iedereen daar zijn (morele) verantwoordelijkheid moet nemen.

ERIC DECABOOTER

Module 3

Module 3: Ergonomisch werken

Eric Decabooter van de firma Ergoconsultants is bedrijfsergonoom en bewegingsconsulent. Naast het correct leren omgaan met ergonomische hulpmiddelen legt hij in de video’s maximaal het accent op het eigen houdingsbewustzijn om fysieke klachten zoveel mogelijk te minimaliseren.

PETER MOUS

Module 4

Module 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Peter Mous is theatertechnicus in Opera Ballet Vlaanderen. Hij geeft uitleg over het slim inzetten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Opera Ballet Vlaanderen investeert in safety coaches die op essentiële momenten in het ontwerp, decorbouw en voor de start van voorstellingen een volledige veiligheidscheck van het podium doen.

WINAND VAN LIL

Module 5

Module 5: Brandpreventie in een podiumomgeving

Winand Van Lil is zaakvoerder van Seekurico. Met zijn team van consultants ontzorgt hij organisaties op het vlak van Preventie en Arbeidsveiligheid. Na meer dan 25 jaar als theatertechnieker, stagemanager en technisch directeur is de cultuursector nog steeds zijn happy place. “Dit leertraject is voor mij the best of both worlds: als preventieadviseur belicht ik nu het thema brandpreventie.”

ROEL REYNDERS

Module 6

Module 6: Veilig werken op hoogte

Roel Reynders is lesgever geluids- en podiumtechnieken in CVO De Verdieping. Al dertig jaar werkt hij freelance als geluidstechnicus. Zijn bijdrage gaat over ‘Werken op hoogte’: “In deze sector wordt veiligheid vaak beschouwd als een obstakel, een noodzakelijk kwaad. Echter moet er meer aandacht gaan naar goed opgeleide en ‘veilige’ technici. Op deze manier kan ik als leerkracht mijn bijdrage leveren en hopelijk zo onze ‘mannen in het zwart’ iets bijbrengen naast alle knopjes…”

HANS MERTENS

Module 7

Module 7: werken met mobiele elektrische installaties onder toezicht

Hans Mertens geeft sinds 2009 het vak ‘podiumtechnieken licht ‘in het stedelijk onderwijs Antwerpen. Daarnaast werkt hij reeds meer dan 20 jaar als freelance light & video operator / designer en systeem technieker . In de video’s van de module ‘Veilig werken met mobiele elektrische installaties onder toezicht’ toont hij de volledige opbouw en afbouw van elektrische installaties op het podium van een muziekcentrum in Antwerpen. “

RENZI MAES

Module 8

Module 8: Veilig werken met gereedschap

Renzi Maes is decorbouwer in Opera Ballet Vlaanderen. Even precies en zorgvuldig als ze decors bouwt, kan ze de basis uitleggen van een veilig gebruik van handgereedschap en elektrisch gereedschap. Naast het werk heeft ze een passie voor houtbewerking volgens Japanse normen.

LIEVEN SLABBINCK

Module 9

Module 9: Veilig werken met chemische stoffen

Lieven Slabbinck heeft een eigen bedrijf in special effects. Dat maakt constructies, decors, en effecten voor theater, film, evenementen en instructiedoeleinden. In de video’s van module 9 licht hij toe hoe je veilig werkt met chemicaliën in een podium-en eventomgeving.

DAVY BOUTSEN

Module 10

Module 10: podiummateriaal opbouwen en bevestigen

Davy Boutsen is licht- en decorontwerper en werkt als hoofdtechnicus bij Cultuurhuis De Zeepziederij in Bree, België. Hij licht toe hoe je op een veilige manier podiummateriaal gaat plaatsen en bevestigen.

Wil jij aub even de tijd nemen om feedback te geven op je leervaring?

Heb jij nog vragen over het veiligheidspaspoort? Neem dan contact op met Katrien de Troyer van Podiumkunsten via veiligheidspaspoort@podiumkunsten.be.

Wil jij aub even de tijd nemen om feedback te geven op je leervaring?

Heb jij nog vragen over het veiligheidspaspoort? Neem dan contact op met Katrien de Troyer van Podiumkunsten via veiligheidspaspoort@podiumkunsten.be.